Noteikumi

Atpūtas kompleksa “KLIĢI” iekšējās kārtības un uzturēšanās noteikumi.

Mēs vēlamies, lai Jūsu atpūta kompleksā “Kliģi” būtu lieliska, tādēļ aicinām Jūs iepriekš iepazīties ar kompleksa iekšējās kārtības un citiem noteikumiem.

Reģistrēšanās naktsmītnēs:
Lūdzam pie reģistrācijas uzrādīt derīgu personas apliecinošu dokumentu.
    • Ierašanās  no plkst. 15:00
    • Izrakstīšanās  līdz plkst 13:00

Par papildus samaksu pastāv iespēja arī ierasties agrāk un aizbraukt vēlāk. Lūdzam par to vienoties iepriekš pie rezervācijas veikšanas.

Teritorijas slēgšana un auto kustības ierobežojumi:
Lai nodrošinātu klusumu nakšņotājiem, kā arī viesu drošību, kompleksa teritorija auto kustībai tiek slēgta no plkst. 24:00 līdz 9:00 nākamajā rītā.

Norēķinu kārtība:
Par pakalpojumiem viesi var norēķināties ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā.

Telpu, atpūtas vietu un pakalpojumu rezervācija:
Rezervācija stājas spēkā pēc 100% rezervācijas rēķina apmaksas.

Atkritumi:
Atkritumus drīkst mest tikai speciāli tam paredzētās tvertnēs. Par atkritumu mešanu zemē tiks aprēķināta soda nauda 20 .

Mājdzīvnieki:
Teritorijā atļauts ievest suņus un kaķus, kas nav agresīvi un neapdraud citus cilvēkus. Reģistrējoties, par līdzi paņemtajiem dzīvniekiem, obligāti jāinformē administrācija. Dzīvniekus jātur pavadā. Saimnieku pienākums ir savākt aiz sava mājdzīvnieka un to pieskatīt nepārtraukti.

    • Suns atpūtas kompleksā – 10,00 €/dnn

Drošības noteikumi:
    • Naktsmītnēs ir aizliegts ienest un glabāt ugunsnedrošus materiālus, lietot personiskos elektriskos sildītājus un lietot ierīces ar atklātu uguns liesmu, tai skaitā sveces.

    • Ugunskurus atļauts kurināt tikai speciāli tam paredzētās vietās.

    • Aizliegts bojāt atpūtas kompleksa inventāru un ēkas. No naktsmītnēm kategoriski aizliegts iznest mēbeles un citu inventāru, kā arī ienest tajās mēbeles no citām telpām.

    • Klusā stunda no plkst. 23:00 līdz 9:00, kad trokšņot (atskaņot mūziku, darbināt transportlīdzekļus utt.) ir stingri aizliegts (izņemot gadījumus, kad klients iznomājis visu kompleksu pasākuma rīkošanai).

    • Personīgās un klientu drošības un miera labad atpūtas kompleksa teritorijā ir stingri aizliegts uzturēties stiprā apreibinošo vielu reibumā. Kompleksa apkalpojošajam personālam ir tiesības attiekties apkalpot klientu, kas atrodas apreibinošo vielu
reibumā. Tādā gadījumā nauda par rezervētajiem un apmaksātajiem pakalpojumiem netiek atgriezta.

    • Atpūtas kompleksa teritorijā aizliegts ievest un lietot ieročus, narkotikas un psihotropās vielas.

    •
Pie ūdenstilpnes nav apsardzes/uzraugu, tādēļ peldoties katrs viesis pats atbild par savu un savu bērnu, uzraugāmo veselību un drošību.

    •
Stingri aizliegts zāģēt, cirst vai lauzt kokus, sods 200 .

    •
Atpūtas kompleksa personāls nav atbildīgs par jebkādiem kaitējumiem personas veselībai, miesai vai mantai, vai par personas nāvi, kas radušies šīs personas nolaidīgas rīcības rezultātā. Katrs apmeklētājs ir atbildīgs par savu personisko mantu (tajā skaitā transportlīdzekļa) uzraudzību un drošību.

    •
Atpūtas kompleksā ir pieejamas bezmaksas tualetes. Nokārtošanās citās vietās atpūtas kompleksa teritorijā ir aizliegta, sods 20

    •
Īslaicīgi atstājot savu naktsmītni, viesiem ieteicams to aizslēgt un atslēgu glabāt pie sevis. Maksa par atslēgas nozaudēšanu 10

    • Aicinām ievērot vispārīgās uzvedības un pieklājības normas, cienīt apkārtējos cilvēkus, dabu un vidi.

Bojājumi:
Lai izvairītos no pārpratumiem, gadījumā, ja esat konstatējuši bojājumus naktsmītnē ierašanās brīdī, lūdzam Jūs nekavējoties par to ziņot administrācijā. Ja bojājumi ir radušies viesa vainas dēļ, tiek ieturēta atbilstoša samaksa atkarībā no zaudējumu apmēra.

Bērnu uzturēšanās atpūtas kompleksā:
Bērni vecumā līdz 18 gadiem var uzturēties atpūtas kompleksā vecāku vai pilnvarotas personas uzraudzībā.

Atpūtas komplekss “Kliģi” administrācija,
Tālrunis: + 371 29228454
E-pasts: kligi@kligi.lv