Noteikumi

Atpūtas kompleksa “KLIĢI” iekšējās kārtības noteikumi.

1. Ierodoties Kompleksā, viesim ir pienākums reģistrēties pie Kompleksa darbinieka, uzrādot personas apliecinošu dokumentu.

2. Aizbraucot no Kompleksa, viesim pienākums par to informēt Kompleksa
darbinieku.

3. Iebraukšana un uzturēšanās Kompleksā bez nakšņošanas – 5,00  no personas.

4. Ierašanās naktsmītnēs ir no plkst. 15:00. Izbraukšana – līdz plkst. 12:00;

5. Naktsmītņu iepriekšēju rezervāciju iespējams veikt sazinoties ar mums pa tālruni vai nosūtot ziņu, izmantojot mājas lapu: www.kligi.lv

6. Iepriekšēja rezervācija stājas spēkā no dienas, kad veikta 100% pakalpojuma priekšapmaksa. Tā Jūs iegūstat 100% pakalpojuma lietotāja tiesības uz apmaksāto laika periodu.

7. Ja naktsmītņes(u) rezervācija veikta 2 dienas pirms ierašanās, apmaksu veikt iespējams arī ierašanās brīdī, pie iebraukšanas Kompleksā.

8. Nakšņošanas telpas tiek dotas nomā tikai personām, kas sasniegušas 18. gadu vecumu. Apmaksu var veikt tikai personas, kas sasniegušas 18. gadu vecumu. Par nepilngadīgiem viesiem atbildību uzņemas vecāki vai aizbildņi.

9. Kompleksa teritorijā viesi apņemas:
– ievērot nakts mieru pēc plkst. 23:00,
– atkritumus izmest tiem paredzētajās vietās;
– uzņemties atbildību par savu, savu bērnu, dzīvnieku drošību un veselību.
– uzņemties pilnu materiālo atbildību par inventāra bojājumiem.
– ievērot ugunsdrošības prasības.

10. Smēķēšana telpās kategoriski aizliegta. Soda nauda par neievērošanu – 100,00 .

11. Līdzpaņemtie mājdzīvnieki kompleksa teritorijā drīkst atrasties tikai pie pavadiņas un saimnieka uzraudzībā. Aiz sava mīluļa ir jāsavāc izkārnījumi.

12. Mājdzīvnieka atrašanās telpās ir jāsaskaņo ar Kompleksa administrāciju.

13. Kompleksa administrācija neuzņemas materiālo atbildību par viesu personīgām mantām

Atpūtas komplekss “Kliģi” administrācija,
Tālrunis: + 371 29228454
E-pasts: kligi@kligi.lv